Lưu trữ thẻ: bạch hổ cung phu thê

Luận Giải Ý Nghĩa Sao Bạch Hổ Cung Quan Lộc

Sao Bạch Hổ Cung Quan Lộc

Sao Bạch Hổ là một trong bốn sao của bộ Tứ Linh (bao gồm Long, Phượng, Hổ, Cái), thuộc hành Kim và có vị trí ở hướng Bắc Đẩu Tinh. Vậy khi sao Bạch Hổ xuất hiện ở cung Quan Lộc sẽ như thế nào? Hãy cùng xem ý nghĩa sao Bạch Hổ cung Quan Lộc […]