Lưu trữ thẻ: phục binh gặp các tinh

Cung Quan Lộc Có Phục Binh – Tốt Hay Xấu?

cung quan lộc có phục binh

Sao Phục Binh với đặc tính về sự khôn ngoan, tính toán và có chút xảo trá, hầu hết nó đóng tọa các cung thì đều mang những ý nghĩa xấu, nhưng không phải là đối với tất cả. Vậy Sao Phục Binh là gì? Nếu cung Quan Lộc có Phục Binh thì sẽ có […]