Lưu trữ thẻ: cung vô chính diệu

Cung Quan Lộc Vô Chính Diệu

Cung Quan Lộc Vô Chính Diệu

Khi thảo luận về lá số tử vi, chắc chắn mọi người sẽ nghe đến thuật ngữ “Mệnh Vô Chính Diệu”, một khái niệm đặc biệt trong chiêm tinh. Một cung Mệnh Vô Chính Diệu nghĩa là cung không có sao chủ Mệnh. Vậy cung Quan Lộc Vô Chính Diệu có ý nghĩa gì? Cùng […]