Lưu trữ thẻ: chủ mệnh cự môn

Cự Môn Cung Quan Lộc Mang Lại May Mắn Hay Xui Xẻo?

Cự Môn Cung Quan Lộc

Cung Quan Lộc trong tử vi thường ám chỉ đến sự nghiệp của người đó. Sao Cự Môn được coi là sao của thị phi, chủ yếu liên quan đến việc kiểm soát lời nói, thị phi, và khả năng giao tiếp. Vậy khi hai yếu tố này gặp nhau sẽ như thế nào? Cùng […]